• <col id="dXfGi"></col><var id="dXfGi"></var>

    <video id="dXfGi"><rt id="dXfGi"></rt></video>

      <tr id="dXfGi"><sup id="dXfGi"></sup><figcaption id="dXfGi"><i id="dXfGi"><dd id="dXfGi"><em id="dXfGi"></em><map id="dXfGi"><col id="dXfGi"><figure id="dXfGi"><dl id="dXfGi"></dl></figure><map id="dXfGi"></map></col></map></dd></i><code id="dXfGi"><p id="dXfGi"><canvas id="dXfGi"><source id="dXfGi"><audio id="dXfGi"><span id="dXfGi"></span><colgroup id="dXfGi"><span id="dXfGi"></span></colgroup></audio></source><ul id="dXfGi"></ul></canvas></p></code></figcaption></tr><hgroup id="dXfGi"></hgroup><dfn id="dXfGi"><legend id="dXfGi"></legend></dfn><th id="dXfGi"></th>

     1.  


       

      爱你      在我心中荡漾的 是一片飘浮的云
      你尽管说吧 说你爱我或者不爱
      你尽管去选择那些难懂的字句
      把它们反反复复地排列开来

      你尽管说吧 朋友
      你的心情 我都会明白
      你尽管变吧 变得快乐或者冷漠
      你尽管去试戴所有的复杂的面具
      走一些曲折的路

      你尽管去做吧 朋友
      你的心情我都会明白
      人世间 尽管有变迁
      友朋里 尽管有难测的胸怀
      我只知道 朋友
      你是我最初和最後的爱

      在迢遥的星空上 我是你的
      我是你的

      永远的流浪者 用漂泊的一生
      安静的守护著
      你的温柔 和你的幸福
      可是 朋友
      漂流在恒星的走廊上
      想你 却无法传递

      流浪者的心情啊
      朋友 你可明白

      爱你 永远

      新华字典查询提示 提示:不明白的汉字去 新华字典搜索下。  


      【注释赏析】

      如果您认为还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑它

      贡献者

      •   鉴赏、评论:
      •   若雨  110.255.154.67     2020/11/28 9:38:25     50 楼

      • 真爱无言。。。。
      •   715411985@qq.com  221.178.103.116     2020/11/28 20:09:25     49 楼

      • 永远的流浪者 用漂泊的一生
       安静的守护著
       ——————
       以为是离别的无情,却是爱情的誓言,转折之处,令人动颜。
      •   haowanxiacuoguo  122.226.2.114     2020/11/28 16:57:39     48 楼

      • 两个相爱的人,如果有某中原因而不能在一起.如金风玉露一样不能相逢.心找不到彼岸.倾诉世界的不公平
      •   蓝色诗韵  221.200.108.96     2020/11/28 15:03:58     47 楼

      • 很喜欢她的诗!
      •   126在线阅读网 114.112.153.58     2020/11/28 12:49:26     46 楼

      • 有的爱情因为遥远才这么深刻的想起。有的爱情因为无果才永恒
      •   126在线阅读网 125.65.191.97     2020/11/28 16:30:34     45 楼

      • 人生途中、
       徘徊、 又前进、
       唯有、
       爱你的心、

       不变……
      •   126在线阅读网 121.61.130.245     2020/11/28 18:45:40     44 楼

      • 真美
      •   126在线阅读网 117.95.230.106     2020/11/28 14:15:09     43 楼

      •   126在线阅读网 222.125.204.213     2020/11/28 12:58:24     42 楼

      •   126在线阅读网 59.175.214.82     2020/11/28 10:58:26     41 楼

      • 她是我最初和最后的爱!
      •   126在线阅读网 116.4.104.216     2020/11/28 11:40:47     40 楼

      • 沒看懂~哪位高人給理解下?
      •   126在线阅读网 123.234.67.235     2020/11/28 19:26:28     39 楼

      • 在我心中荡漾的 是一片飘浮的云
       你尽管说吧 说你爱我或者不爱
       你尽管去选择那些难懂的字句
       把它们反反复复地排列开来

       你尽管说吧 朋友
       你的心情 我都会明白
       你尽管变吧 变得快乐或者冷漠
       你尽管去试戴所有的复杂的面具
       走一些曲折的路

       你尽管去做吧 朋友
       你的心情我都会明白
       人世间 尽管有变迁
       友朋里 尽管有难测的胸怀
       我只知道 朋友
       你是我最初和最後的爱

       在迢遥的星空上 我是你的
       我是你的

       永远的流浪者 用漂泊的一生
       安静的守护著
       你的温柔 和你的幸福
       可是 朋友
       漂流在恒星的走廊上
       想你 却无法传递

       流浪者的心情啊
       朋友 你可明白

       爱你 永远
       好美
      •   126在线阅读网 61.184.196.198     2020/11/28 20:14:42     38 楼

      •   126在线阅读网 218.56.215.80     2020/11/28 8:15:43     37 楼

      • 漂流在恒星的走廊上
       想你 却无法传递
      •   126在线阅读网 60.220.119.97     2020/11/28 17:18:20     36 楼

      • 爱一个人,是美丽的,可如果世界不同,放弃也许是开心的
      •   126在线阅读网 123.165.80.75     2020/11/28 13:22:57     35 楼

      •   126在线阅读网 123.165.80.75     2020/11/28 13:22:43     34 楼

      •   126在线阅读网 61.166.46.93     2020/11/28 0:31:37     33 楼
      • 若世间爱真的那仫美,我愿一生守护。
      •   126在线阅读网 218.58.211.218     2020/11/28 17:43:51     32 楼
      • 漂泊在恒星的走廊里,想你,却无法传递!生活在月球的大树下,爱你,却无法靠近!
      •   126在线阅读网 124.225.10.24     2020/11/28 17:37:02     31 楼
      • 我也没有读懂!
      •   126在线阅读网 124.163.146.142     2020/11/28 18:43:03     30 楼
      • 这是执卓的爱的本色。
      •   126在线阅读网 121.14.211.9     2020/11/28 22:19:40     29 楼
      •   茉莉花 123.233.222.223     2020/11/28 18:36:25     28 楼
      • 勇敢说出自己的爱,喜欢你,知道吗?
      •   126在线阅读网 116.112.141.152     2020/11/28 22:44:46     27 楼
      • 最美丽的爱
      •   126在线阅读网 67.164.39.53     2020/11/28 18:36:29     26 楼
      •   126在线阅读网 124.31.105.231     2020/11/28 16:55:10     25 楼
      • 我没读懂
      •   126在线阅读网 118.195.146.182     2020/11/28 12:46:37     24 楼
      • if you like peom you can search “南山鱼”,his peom is very charming , i want everyone to enjoy his peom as me !!!
      •   zenlaohua0109 124.230.100.177     2020/11/28 22:42:35     23 楼
      •   126在线阅读网 222.246.62.92     2020/11/28 22:57:55     22 楼
      • “友朋里 尽管有难测的胸怀” 友朋里?
      •   126在线阅读网 222.213.239.91     2020/11/28 22:02:22     21 楼
      • 勇敢的说出自己的爱,表达自己的爱,很难,很勇敢,需要勇气。我爱你,你知道吗?
      •   126在线阅读网 125.72.4.212     2020/11/28 21:22:32     20 楼
      •   126在线阅读网 123.232.125.84     2020/11/28 8:33:10     19 楼
      •   126在线阅读网 123.232.125.84     2020/11/28 8:32:58     18 楼
      •   126在线阅读网 123.232.125.84     2020/11/28 8:32:16     17 楼
      •   126在线阅读网 218.77.97.19     2020/11/28 16:45:47     16 楼
      •   126在线阅读网 119.184.171.169     2020/11/28 18:19:09     15 楼
      • [M2
      •   126在线阅读网 125.40.128.86     2020/11/28 4:49:46     14 楼
      •   126在线阅读网 60.174.9.220     2020/11/28 21:24:50     13 楼
      •   126在线阅读网 219.235.225.2     2020/11/28 14:13:36     12 楼
      • 爱你...
      •   126在线阅读网 61.144.34.62     2020/11/28 20:39:51     11 楼
      • 友谊的真,友谊的美,友谊的魅力,在于爱和奉献。
      •   126在线阅读网 117.84.0.64     2020/11/28 8:58:18     10 楼
      • 真爱,无怨无悔!
      •   126在线阅读网 117.65.35.3     2020/11/28 13:10:38     9 楼
      • 怎能一个美字了得。!
      •   126在线阅读网 121.206.163.232     2020/11/28 19:13:49     8 楼
      •   126在线阅读网 116.207.167.218     2020/11/28 20:43:33     7 楼
      •   126在线阅读网 116.207.167.218     2020/11/28 20:43:23     6 楼
      •   126在线阅读网 118.212.104.70     2020/11/28 17:51:03     5 楼
      • 太多了
      •   126在线阅读网 119.125.242.1     2020/11/28 12:26:17     4 楼
      •   126在线阅读网 61.150.114.212     2020/11/28 14:01:46     3 楼
      • 你的爱真无私!
      •   126在线阅读网 117.101.221.238     2020/11/28 22:43:08     2 楼
      • 人生最痛苦也是最悲哀的事: 爱一个人 去没有勇气向她表白
      •   126在线阅读网 218.87.0.83     2020/11/28 23:31:29     1 楼
      • 有点难

      评论请先登录